Quy trình đăng nhập và đổi thông tin VIA - Clone an toàn hạn chế khóa tài khoản

​​​​​​Hướng dẫn đăng nhập :

1. Bạn cần Fake IP bằng DCOM 4G hoặc phát 4G từ điện thoại ( không nên sử dung WIFI - LAN NHÀ )

2. Bạn cần tạo 1 PROFILE cá nhân CHORME mới, vào mbasic.facebook.com để đăng nhập ( dùng giao diện này sẽ không bị checkpoint )

3. VIA mua về có thể chạy quảng cáo luôn chỉ cần add thẻ ngân hàng vào tài khoản

4. Sau khi mua , muốn thay đổi thông tin tài khoản thì cần ngâm quen trình duyệt 3 ngày nếu đổi ngay sau khi mua sẽ bị Checkpoint tài khoản

5. Clone không login bằng App Facebook + Wifi

Facebook đang update mọi người vui lòng đăng nhập bằng đường link => https://mbasic.facebook.com hoặc https://m.facebook.com để tránh Checkpoint. Sau khi login xong xóa chữ mbasic - m và dùng bình thường

Hướng dẫn đăng nhập VIA - Clone Link Xem
Sử dụng mail khôi phục của hotmail Link Xem

Cách sử dụng tài khoản sau khi mua trên Muaviaspam.com

 • Định dạng nick facebook sẽ là: Uid|mật khẩu|mã bảo mật 2fa|email|mật khẩu email.
 • Lấy ví dụ một tài khoản có định dạng như thế này: 100065355008017|muaviaspam|3VFUIGQAQBDE2G4SDH6XD6JU3XE3XWYV|cathydsdsana70d@hotmail.com|y0dsdsWk647po
 • Giải thích như sau: 100068251008017 là UID = tên đăng nhập|muaviaspam là mật khẩu|2FA3VFUIGQAQBDE2G4SDH6XD6JU3XE3XWYV |mail: cathyjeana70d@hotmail.com|mật khẩu mail: y0xWk647po (đây là ví dụ thôi, không phải thông tin thật đâu nhé, bạn ko cần thử mất công)
 • Mỗi thông tin sẽ phân biệt với nhau bằng dấu | khi dùng bạn sẽ nhìn kĩ, copy cho chuẩn.
 • Mật khẩu 2FA lấy tại trang 2fa.live . Bạn có thể xem video sau để biết cách lấy mã 
 • Sau khi đăng nhập thành công tiến hành bảo mật tài khoản luôn
 • Đăng nhập hotmail kiểm tra mail die-live qua link  đăng nhập hotmail ( veri mail sdt - add mail phụ ) tiến hành đổi mật khẩu hotmail
 • Đăng nhập xong tiến hành thay đổi mật khẩu facebook luôn bằng đường link sau sẽ ít bị checkpoint https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown
 • Đăng xuất thiết bị cũ 
 • Nick vừa mua về đổi 2 mục trên là ok để bảo mật tài khoản của bạn và sẽ không bị mất checkpoint về mail, như vậy là hoàn tất
 • Cách thứ 2 là change qua link fb.com/hacked dòng 2 ( nhưng sẽ bị mất checkpoint mail )

Hướng dẫn mở khóa checkpoint 956 ( có nút bắt đầu )

Với dạng này ACE chỉ cần đăng nhập vào facebook, bấm bắt đầu, chọn tùy chọn gửi mã code về mail, sau đó vào mail ( thường là hotmail ) qua link đăng nhập hotmail , lấy mã code trong thư vừa nhận quay về trang facebook nhập code vào là xong.

Hướng dẫn mở khóa checkpoint 282 ( nhập số điện thoại )

Với dạng này ACE dùng số của mình hoặc thuê số điện thoại ở các web dịch vụ cho thuê sđt như VIOTP (ấn vào), sau khi nhập sdt ACE tải ảnh ở web https://sellviaviet.com/client/random-face up lên, sau 24-36 tiếng sẽ có kết quả

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình đăng nhập và đổi thông tin VIA - Clone an toàn hạn chế khóa tài khoản